Egy új ügyfél esetében - life és business coaching során egyaránt - érdemes megvizsgálni az ügyfél személyiségi jellemzőit, erősségeit, fejlesztendő területeit. Ennek egyik hatékony eszköze lehet az egyén életciklusainak feltérképezése. Gyors, látványos módszer, ami az élet legfontosabb kérdéseivel szembesíti azokat, akik jobban meg akarják ismerni önmagukat.

Az első részt ide kattintva olvashatják.

49-56 év: Az érés fázisa, amit a belső nyugalom, a dolgok megértése jellemez.  Az egyén átlátja az általános összefüggéseket, harmóniában van önmagával. Az 50. év után új életerő, új feladatok, sőt igen gyakran professzionális váltások, késői gyermekek, új kapcsolatok, nagy helyváltoztatások jelenhetnek meg a tudatosan fejlődő ember életében. 

Vagy hanyatló egészség, önközpontú befelé fordulás, fáradt pesszimizmus, az életnek, mint végül is rejtélyes, érthetetlen és hiábavaló folyamatnak kesernyés, sőt sértődött szemlélete is megjelenhet. Az önismereti hiányosságok és meg nem oldott problémák évek alatt hatalmas szakadékká nőhetnek, ami elválasztja az embert a boldogságától.

56-63 év: A figyelem a lényeges dolgokra összpontosul, az erkölcsi erőre és mások támogatására. Ifjú és idősödő személyek találkozási pontjai ez az időszak, amikor a készülődő ifjú embernek segítő kezet nyújthat az, aki magában már beérlelte hátrahagyott élet-szakaszainak igazi szellemi esszenciáit és ezeket – sokszor szavak nélkül – képes átadni a készülődő kereső, az erők viharában még biztos bázist nélkülöző, sodródó fiatalnak. Ugyanakkor önmagában is ez a korszak lehet az, amikor az eddig felhalmozott tapasztalatait rendezi, rendszerezi, megemészti és feldolgozza az ember, amikor új alkotóerővel a „régi” értékeket beteljesíti. 

63-70 év: Az idős ember képes nagyobb távolságból, madártávlatból szemlélni az őt körülvevő világot. Az idő nem játszik fontos szerepet, az eddigi fázisok tapasztalatai integrálódnak. A születés, megérkezés, imitáció korszakában élő gyermeknek hatalmas ajándékot adhat a kilencedik ciklusát taposó, megnyugodott szellemi közelséget sugárzó nagyszülő. Így nem lesz vitriolos, rosszindulatú öreggé az idősödő ember sem, és a gyermek is megkapja azt a figyelmet, amire az egészséges lelki fejlődésének szüksége van, s amelyet rohanó szüleitől nem kaphat meg. Ez egy csodálatos, láthatatlan iskola láthatatlan tanterve, kibontható, felismerhető minden családi, baráti sorsképletben, és egyre függetlenebbé válik a vérségi kapcsolatoktól. 

70 éves kortól: 70 év felett az ember lelkileg „megfiatalodhat”, magas szintű kreativitásról tehet tanúbizonyságot, gondolkodása rugalmas, fantáziája élénk, életszeretete ragályos, kifinomult élettere mágnesként vonzza az embereket.
Míg a spektrum másik végén a keserű, elhomályosult emlékezetű, nyűg testét orvostól-orvosig vonszoló „öreg” áll, aki saját panasz-áradatának áttörhetetlen barikádja mögött szenved és szenvedtet. A test elhervad, de a lélek megizmosodik.

Most, hogy áttekintettük az egyes életfázisokat, nézzük meg, mikor és miért hasznos, ha tisztán látjuk magunkat a fenti folyamatban.

Először határozzuk meg életkorunk alapján, hol tartunk. Nézzük meg, milyen fázisokon mentünk eddig keresztül. Mennyire igaz ránk az általános leírás? Sikerült az egyes fázisok gyümölcsét learatni? Ha tisztában vagyunk a korunkból fakadó élethelyzettel, sokkal könnyebben megértjük, és elfogadjuk a nehézségeket, amit az élet elénk hoz.

Érdemes megvizsgálni a környezetünkben élőket is. Szülőként sokszor elfelejtjük, milyen volt kamasznak lenni. Az életciklusok vizsgálata segít megérteni a pubertás korú fiatalban kavargó viharokat is, de közelebb hoz az idősödés problémáival küzdő nagyszülőhöz is.

A coaching során a következő kérdéseket érdemes feltenni az ügyfélnek magáról:

 • A munkámon kívül van más érdeklődési köröm?
 • Kik becsülnek engem?
 • hogyan szeretném folytatni a továbbiakban?

Az egyéni fejlődés kérdései:

 • Mikor éreztem az életemben, hogy fejlődtem?
 • Mi az, amit én magam fejlesztettem és mi az, ami magától fejlődött?
 • Milyen szakaszokat fedezek fel az életemben?
 • Milyen nevet adnék az egyes szakaszoknak?
 • Milyen fontos döntéseket hoztam az életemben?
 • Mely döntéseket hozták mások? Ki döntött ezekben az esetekben?
 • Mivel vagyok elégedett az életemben? Mivel vagyok elégedetlen?
 • Mit szeretnék még megélni?
 • Ha holnap meg kellene halnom, mit akarnék még megtennék? Mit nem?
 • Mi okoz örömöt?
 • Milyen emberekkel akarok együtt lenni?

Értékekre vonatkozó kérdések:

 • Mi fontos számomra az életben?
 • Véleményem szerint milyen értékek szerint élek?
 • Hogyan látják mindezt olyan emberek, akik jól ismernek?
 • Értelmesnek tartom, amit csinálok?
 • Mit akarok, mit teszek?
 • Amit teszek, az szükségszerű?
 • Csak magamért teszek valamit vagy másokért?

A fenti kérdések megválaszolásához igen mélyre kell ásni, ami nagy őszinteséget követel magunktól. Sokszor fájdalmas a felismerés, de vigasztaló a felismerés, hogy változtatni mindegyik fázisban lehet, hiszen mint tudjuk, 7 évente új testben, új emberként van lehetőségünk tovább folytatni életünket.

László Györgyi business coach írásaForrás: Werner Vogelauer: Coaching a gyakorlatban

                Arkánum Szellemi Iskola