Impresszum Help Sales ÁSZF Panaszkezelés DSA

A munkahelyi kreativitás és a coachingja

„Amit a cél elérésével kapunk, 

közel sem olyan fontos, 

mint amivé válunk, 

amíg azt elérjük.” 

Zig Ziglar

A kreativitást J.P. Guilford amerikai pszichológus „adaptív eredetiségnek” nevezi, mely alkalmazkodó, támogatja az Én fejlődését, és az Önmegvalósítást. A kreativitás alapját képező divergens gondolkodás, és az alkotás ezzel az innováció motorjává válik. A XXI. század kulcsképességeként a kreativitás ezzel a változások hatékony kezelését támogatja. 

coach coaching kreativitás munkahely

Kreativitás – innováció – változás 

Ken Robinson brit oktatáskutató szerint a kreativitás, a kreatív produktum, a folyamat és a személyiség interakciója. Mindezek által a kreativitás képessége lehetőséget teremt a XXI. századi változások kezeléséhez és az innovációs folyamatok megvalósításához. Bizonyítják ezt a történelemből kiragadt nagy tehetségek is, mint Marie Curie, Picasso, Mozart, Edison, Eistein, akik mindannyian a kíváncsiság, a fantázia, és az egyediség egységében váltak  kreatív, divergens gondolkodású, az innovációt támogató alkotókká.  

coach coaching kreativitás munkahely

Göran Ekvall svéd pszichológus és a kreatív munkahelyi klíma 

Először is: Miért fontos a kreatív munkahelyi klíma?

Támogatja a problémamegoldást, a döntéshozatalt és a kommunikációt. Lehetőséget teremt a kreatív divergens „agyak” megtartásához, akik hosszú távú versenyelőnyt teremtenek a vállalatoknál. 

Ekvall, aki először foglalkozott a munkahelyi kreatív klíma jelentőségével, 10 dimenziót emel ki.

 1.  kihívás
 2. szabadság
 3. új ötletek támogatása
 4. bizalom, nyitottság
 5. dinamizmus, élénkség
 6. játékosság, humor
 7. vita
 8. kockázatvállalás
 9. idő az elmélyülésre
 10. konfliktusok

A szervezeti mindennapok viselkedésmintái, attitűdjei és emóciói tükrözik, hogy a kreatív klíma milyen minőségben jelenik meg a vállalatoknál. Szervezetfejlesztési folyamatok szerves részeként a fenti 10 pont diagnosztizálása kiváló kiindulási alapot teremthet a kreatív munkahelyi atmoszféra kialakításához, fejlesztéséhez.  

coach coaching kreativitás munkahely

Hogyan fejleszthetjük kreativitásunkat önállóan és coachinggal?

A magyar származású Csíkszentmihályi Mihály, a pozitív pszichológia egyik neves képviselője, a flow-elmélet megalkotója szerint azok a legboldogabbak, akik a mindennapok tevékenységeit úgy végzik, hogy azok önmagukban is örömet okoznak számukra, és belsőleg motiváltak. A kreativitás, a flow-élmény és kulturális evolució alapja, és az Erik Erikson amerikai pszichológusnál és Carl Gustav Jung svájci pszichiáternél is megjelenő „az egy életen át tartó fejlődés” értelmében, az önfejlesztés és szervezetfejlesztés részeként is megjelenhet a kreativitás fejlesztése.

Csíkszentmihályi tanácsai a kreativitás fejlesztésére:

 1. a kíváncsiság és érdeklődés fenntartása: konkrét cél mindennap, érdeklődés és meglepettség érzéseinek megélése;
 2. a személyiség formálása: összetettségre törekedni, introverzió és extroverzió váltogatása, hiányosságaink feltárása;
 3. a szokások kialakítása a figyelem fókusza érdekében: napirend kialakítása, reflexió, pihenés, több szeretem tevékenység és kevesebb nem szeretem tevékenység;
 4. a kreatív energiák alkalmazása: a problémák feltárása, a divergens gondolkodás alkalmazása – fluencia, flexibilitás;

A fejlesztése formája, színtere, módszere változatos, melyben a saját fejlődési terveink mellett a coaching is kiváló lehetőséget teremt a kreativitásunk fejlesztésére, és a minél több flow- élmény megélésére.

Pablo Picasso szerint minden gyerek művész, a kérdés csak az, hogy maradjon az felnőttkorban is. Vállalati és egyéni szinten egyaránt érdemes nagyobb hangsúly teremteni a kreatív atmoszféra kialakítására, melyben a hibázás lehetősége is megengedett. Gondoljunk csak Edisonra, akinek nevéhez több mint ezer szabadalom köthető, és a szénszálás izzólámpa felfedezéséhez nagyjából ezer verziót próbált ki. 

… vagyis „Művészek vagyunk, kiknek keze nyomán alakul a világ, amiben élünk.” 

Dr. Paul Conti

coach coaching kreativitás munkahely

Felhasznált szakirodalom:

Ken Robinson: Az alkotó elme, HVG könyvek, 2010

Ken Robinson: Az alkotó tér, HVG könyvek, 2011

Csíkszentmihály Mihály: A flow, Az áramlat, a Tökéletes élmény pszichológiája, Akadémia Kiadó, 1997

Készítette: Hegedűs-Gál Csilla – Karrier- és pályaorientációs tanácsadó, Szervezetfejlesztési tanácsadó, Proaktív business coach, Tréner

Kreatív Önfejlesztők: https://kreativonfejlesztok.hu/

LinkedIn profil: linkedin.com/in/csilla-hegedűs-gál-6bb94359

Facebook oldalam: Munkamotiváció 

Elérhetőségem: mobil: 0620/4748-009;

e-mail: gal.csilla13@gmail.com

0 Tovább

Hárman párban: coaching, kreativitás és flow

„…Noha az áramlatélmény felé nem vezet egyszerű, holtbiztos út, 

ha megértjük, mégis átalakíthatjuk a segítségével az életünket – 

harmóniát vihetünk bele és felszabadíthatjuk azt a pszichikai energiát, 

amit máskülönben unatkozásra vagy aggodalmaskodásra pazarolnánk.”

Csíkszentmihályi Mihály – idézet Flow – Az áramlat 

A tökéletes élmény pszichológiája című könyvéből 

34.old.

A coaching magyarázatára, leírására számos definíció létezik, mégis úgy gondolom minden coach a saját értékrendszere, tudása és tapasztalata szerint értelmezheti a coachingot. Egy biztos, jómagam komplex fejlődési folyamatnak tekintem, mely interdiszciplináris szemléletet igényel a coachtól. A folyamatban ezek alapján könnyen megfér egymással a pszichológia, a gazdaságtan, a biológia és a pedagógia is (és sok más tudományterület), a mindenki számára követendő etikai alapelvek mellett. 

Az alábbi illusztráció a mai királyi hármasunk, melyek az interdiszciplinaritást erősítik: a coaching, a kreativitás, és a flow számomra lényeges jellemzőit, kérdéseit, és kapcsolódási pontjait ábrázolja.  

coach coaching kreativitás flow

A király hármas: coaching, kreativitás és flow egysége az élet minden területén – business vagy life - alkalmazható lehetőségekkel rendelkezik. Jelen cikkem középpontjában a kölcsönös hatásmechanizmusaik jelennek meg, melyeket kérdéseim mentén vizsgálok.

Lényeges személyiségjegy a kreativitás egy coach számára?

A kreatív személyek nyitott elmével járnak és nyitottak az új megoldásokra, mindamellett, hogy a kíváncsiság a lételemük. Alapvetően elmondható, hogy a kreativitás támogathatja a coach szakembert, viszont a tudatosság nem elfelejthető tényező a kreativitás helyes alkalmazásában, mivel a kreatív – újító folyamatok, gondolatok el is vihetik jó messzire a coachot abban a támogató folyamatban, melyben a cochee a megoldáskeresés útjára lép. Továbbá érdekes helyzet is előállhat, ha a coach és a coachee kreatív folyamatai eltérőek, ebben az esetben is van választás: továbbmennek a folyamatban, tiszteletben tartva az ügyfél célját. Ilyen esetben lényeges, hogy a coach divergens gondolkodásában rugalmas tudjon lenni, ha ez nem megy érdemes tisztázni a helyzetet a tiszta és nyitott kommunikáció alkalmazásával.

„Az a titka a nagyszerű kreatív embereknek, hogy kíváncsisággal telve tekintenek az élet összes aspektusára.” Elizabeth Gilbert

Hogyan érezheti magát flowban a coach és coachee egy coaching folyamatban?

A flow folyamatában beindulnak a kreatív erők, és önfeledté válnak azok a tevékenységek, melyekbe belefeledkezünk, és megszűnik a tér, az idő, az éhség… és megjelennek az örömteli érzések. A coaching folyamatban is megjelenhetnek ezek az önfeledt tökéletes élmények, melyben a coach teljességgel megérzi a kérdéseire, csendjére, gyakorlataira érkező válaszokat, visszacsatoló kérdéseket, aha élményeket…”Most rátapintottam” érzés, „Most elindult valami” érzés … . Mindezek egyénenként változó érzések, melyekben közös a: megtaláltam, megéreztem, felfedeztem, megértettem … érzések az coachee megéléseiben és a coach tapasztalásában, melyek a fejlődést szolgálják mindkét fél számára. 

Lehet kapcsolat a flow és az AHA élmény között a coaching folyamatban?

A flow élmény elvezethet az AHA élményhez, és ehhez a coaching egy ideális alkalom lehet. Lássunk egy példát:

Az artcoaching alkotó folyamatai során, pl.: egy festmény elkészülése előtt, közben, után megjelenő érzések, érzelmek adhatnak AHA élményt, mely elvezethet a megoldáshoz. A megoldások önálló megtalálása egy alkotói folyamatban kifejezetten megnyugtató és energiával feltöltő érzés a coachee számára. Személyes megélésem szerint a festés, a rajzolás – és nem kell, hogy műalkotás legyen a mű – kiemel a térből, az időből és közben kikapcsol, vagy éppen bekapcsol az agyam egyszerűsítő, megoldó üzemmódja, és újra rálelek önmagamra, a célomra, a lehetőségeimre, az utamra, melyet bejárni szeretnék, és nem túl esni az egészen, vagy az agyam teljes ürességbe lép, és kikapcsol a gondolkodó része, és kizárólag a „műre” fókuszálok, vizuálisan meditálok, kitartom vizualitásom – alkotásom ászanáját, és ezzel megpihen testem – lelkem.

coach coaching kreativitás flow

Hegedűs-Gál Csilla - A velencei álom

Fejleszthető a kreativitás?

Minden ember egyedi és megismételhetetlen, akik egyedi kreativitással rendelkeznek. Egyesek a matematikában, míg mások a biológiában… brillíroznak. Az agyunk kreativitásért felelős része széles spektrumon mozog, és kapcsolódik az érdeklődési körünkhöz, viselkedésünkhöz, az IQ-unkhoz és még EQ-unkhoz is. A kreativitás összességében áthatja a működésünket, kapcsolódásunkat a világhoz – másokhoz és önmagunkhoz. A fejlesztése komoly tudatosságot igényel, melyben a játékosság is helyet kap, a szabadság elvének megőrzése mellett. A coachingban és minden interdiszciplináris tudományterületben a kreativitás kulcserőforrásként jelenik meg. Vagyis a kreativitás felébresztése és fejlesztése rejtett tudást, rejtett erőforrásokat, rejtett megoldásokat, rejtett stratégiákat képes mozgósítani, mely a coaching folyamatok során kifejezetten hasznos a coachee felfedező útjának támogatásában.

Konklúzió számomra, hogy a kreativitás, mint egy kulcs kinyithatja a lehetőségek ajtaját a coach és coachee számára, a flow pedig megadhatja a tökéletes élményt, melyben az AHA élmény is felszínre kerülhet a célok, az erőforrások,a korlátozó hiedelmek… felismerése érdekében.

„Saját magunkkal való kapcsolatunk és az, hogy mennyi gyönyörűséget találunk az életben, végső soron attól függ, hogy elménk hogyan szűri meg és értelmezi a mindennapi élményeinket. Boldogságunk belső harmóniánkból ered, nem pedig abból, mennyire vagyunk képesek irányításunk alá vonni az univerzum hatalmas erőit.”

Csíkszentmihályi Mihály – idézet Flow – Az áramlat - A tökéletes élmény pszichológiája című könyvéből - 15.old.

coach coaching kreativitás flow

Hegedűs-Gál Csilla - Édes naplemente

Készítette: Hegedűs-Gál Csilla - Szervezetfejlesztési tanácsadó, Proaktív business coach, Tréner

Kreatív Önfejlesztők: https://kreativonfejlesztok.hu/

LinkedIn profil: linkedin.com/in/csilla-hegedűs-gál-6bb94359

Facebook oldalam: Munkamotiváció 

Elérhetőségem: mobil: 0620/4748-009;

e-mail: gal.csilla13@gmail.com

0 Tovább

A távolság jótékony hatása

Az elmúlt évtized derekán mintegy 4 éven keresztül rendszeresen utaztam munkaügyben. Minden második héten a reptéren kezdtem valamelyik napot, és hol rövidebb hol hosszabb időre és rövidebb-hosszabb távolságra repültem. Legtöbbször nem volt velem kolléga vagy ismerős.

Imádtam a repülést, csodálom a gépeket és az embert, hogy ezt a technológiai remekművet megalkotta. Ma arra a technológiára tartogatom a csodálatomat, amely lehetővé teszi a fenntartható mobilitást, így a repülést is. Bízom benne, hogy nincs már messze. 

A hosszabb útjaim során sok új ismeretséget kötöttem, például üzletemberekkel a világ minden tájáról, de fiatal amerikai misszionárius hölggyel is beszélgettem már a Budapest-New York járaton. 

Valahogy ott fent, 10000 méter magasan és ezer kilométerekre otthontól minden olyan könnyeddé válik, rámosolyogni és megszólítani a melletted ülőt, belemenni akár sorskérdések, munka vagy párkapcsolati problémák megbeszélésébe is. Ezek az alkalmak emlékeztettek azokra a fiatalkori időkre, amikor vonaton, vagy autóstoppal utaztam és pillanatok alatt fontos témákat is megvitattam az utastársaimmal.

Az a tudat, hogy valószínűleg nem fogunk többet találkozni és nem lesz következménye a kitárulkozásnak felszabadító és bizalmat ébresztő sok ember számára. Vagyis szükségünk van egymásra, arra, hogy meghallgassuk egymást és meghallgattassunk minden ítélkezés nélkül. Nekem a fenti tapasztalataim azt mutatják, hogy képesek is vagyunk erre, ha félelmeinket háttérbe szorítva egyszerűen csak bízunk a másikban. Egyszóval a vonaton vagy repülőn ismerkedés és beszélgetés felér akár egy coaching üléssel is.

A valóban hosszú 10-12 órás repülőutak során előfordult, hogy jó néhány órát olvasással, vagy ha már abba is belefáradtam akkor egyszerűen csak pihenéssel, esetleg alvással töltöttem.

Nem tudom pontosan mikor és hogyan tudatosodott bennem legelőször, csak egyszerűen megtörtént az, hogy a repülőn ültem, lehunytam a szemem és teljesen máshogy láttam a helyzetemet és a problémáimat. Egyszerűen csak mintha kívülről láttam volna magam. Minél távolabb járt a repülőgép Budapesttől annál tisztább lett a kép.  

Csakhogy konkrétan is érzékeltessem ezt a folyamatot, egy baráti kapcsolatban éppen zajló nehézségekre kezdtem másképp figyelni. Mintha minden zavaró érzés, mint például a csalódás eltűnt volna és egyre jobban láttam azt mi fog történni, ha ebben a mederben folytatom a kommunikációt és ha nem értékelem át az érzéseimet. Tisztán láttam, ha nem változtatom meg a hozzáállásom, akkor elveszítem a barátságot és tűpontosan láttam azt is, hogy mit kell tennem, mondanom, hogy ami jó az megmaradjon. Az is egyértelmű lett, hogy az én felelősségem a cselekvés, nekem kell lépnem és nem várhatok tovább. Lenyűgöző, fantasztikus felismerés és tapasztalás volt, és olyan egyértelműen és elementárisan jött elő a semmiből, amit soha nem éltem még át.

Ettől az alkalomtól kezdve szinten minden hosszabb úton volt hasonló élményem és tettekkel is követtem azt, amit a repülőút során megértettem és elterveztem.

Amikor 10000 méter magasról lenéztem a Szaharára vagy Iszfahán fényeire számos napi fájó probléma összezsugorodik, más értelmet kap, egyrészről azért, mert magasról látva csodálatos világunkat minden más eltörpül, másrészről azért, mert térben és időben is még messze vagyok attól, hogy visszatérjek közéjük. Amikor pedig hazafelé tartottam egy-egy hosszabb útról a hála és öröm vezérelt, hogy ismét otthon lehetek, láthatom szeretteimet és ezáltal is erőt éreztem ahhoz, hogy a tisztánlátásban született gondolataimat tettekkel váltsam valóra.

A térbeli vagy időbeli távolságot egy problémától nem csak fizikailag lehet megteremteni. A coachingban alkalmazott eszközök segítségével ezt egy ülés során is elérhetjük. Martin Wehrle A 100 legjobb coaching gyakorlat című könyvében is megjelenik a disszociáció, téren és időn át ívelő utazásként. 

Ez egy olyan célkitűzést is segítő gyakorlat, amely során távolságból tudunk tekinteni magunkra, és a térbeli távolság gondolkodási távolságot is eredményez. Hátra tudjuk hagyni azokat az érzelmeket, félelmeket és esetleg részleteket is, amelyek akadályoznak haladásunkban, céljaink kitűzésében, megértésében, vagyis a tisztánlátásban.

 Wehrle a disszociáció előidézése érdekében az alábbi kérdésfelvetéseket javasolja:

„Hogyan látná a problémáját, ha…

 • asztronautaként szembesülne vele a világűrben
 • a vakáció alatt merülne fel, a strandon
 • világutazóként találkozna vele Ausztráliában, a Föld másik oldalán?”

Nagyon szeretem Wehrle praktikus, hatalmas tapasztalatról tanúskodó munkáit, kézikönyveit és számos ötletet merítek belőlük. 

Emellett a saját élményeimet és coaching tapasztalataimat ötvözve az alábbi kérdéseket is szoktam alkalmazni, hogy ügyfeleim figyelmüket a céllehetőségeikre irányítsák és más, ha lehet felszabadító perspektívából nézzenek saját jelenlegi helyzetükre:

 • Képzelje el, hogy el kellett utaznia egy távoli országba és nem látta szeretteit már egy hete.

Írja le hol van, mit csinál, hogy érzi magát. Ha visszatekint innen, mit értékelne a legjobban az egy héttel ezelőtti helyzetéből? 

 • És most képzelje el, hogy már egy hónapja ott van.
 • És most képzelje el, hogy már egy éve.

Fontos szempont, hogy az ügyfél valóban beleélje magát a térbeli és a fokozatosan növekvő időbeli távolságba, hogy el tudja engedni a kevésbé fontos részleteket, a jelen problémáit és szorítását és felértékelődjön minden, ami fontos számára. 

Így könnyen elérheti a 10000 méteres utazási magasságot és amikor megpillantja a napfényben ragyogó Fudzsi hegyet már pontosan tudja mit akar elérni és mi lesz az első lépés.

Bujdosó Andrea 

vezetői tanácsadó&coach írása

weboldal: andition.eu

0 Tovább

Te mi alapján vezetsz?

Képzeld el, hogy egy rohanós hétfői reggelen üzleti öltözetben (kiskosztüm/öltöny) beülsz az autódba, és indulnál a megszokott rutinod szerint köreidre. Azonban aznap -ott és akkor- nem látod a sebességedet, a megtett távolságot, a vízhőfokot, az üzemanyagállást, és egyáltalában semmit, amit jól megszoktál ahhoz, hogy biztonságosan és nyugodtan elérd aznapi célodat. Valami elromlott, a műszerfal sötét. Nincs visszajelzés, de a motor jár, mehetsz, szabad vagy. Mit teszel? Nyomaszt a sok tennivaló, a határidő, a partnerek várakozása, az aznapi feladatok. Esetleg a hátsó ülésen a gyerekeid az iskolatáskával lesik, na most mi lesz? Nincs halogatás, azonnali döntés kell.

A megérzéseidre hagyatkozol, gyorsan döntesz, és mész, bevállalod? Vagy netán elindulsz ugyan, de vezetés közben a sebességedet számolgatod az útjelző karók, és az idő mérésével? Vagy lesed a többieket? Nem is mersz elindulni, mert a tényekre hagyatkozol mindig, és folyamatosan a kijelzőket nézed egyébként is? Te hogyan vezeted az autódat, ha nem működnek benne a műszerek? El mersz indulni, vagy azonnal kiszállsz? Vagy már elég rutinos sofőr ahhoz, hogy így vezess akár hosszabb ideig? Jó, elfogadható ez így neked, netán külön élvezed? Mit tudsz ebből tanulni? Volt már hasonló élményben részed? Írásomban saját élmény inspirált, és egy fontos személyiségjegyre szeretném a figyelmet felhívni.

A személyiség, és a vezetői képességek fontos eleme, hogy intuitív módon, vagy netán analitikus módon hozol döntést ilyen helyzetben, elindulsz-e, és utána hogyan vezetsz. Esetleg hol így-hol úgy? Helyzetfüggő? Gondolkodtál már ezen?
Mi is az az intuíció? Amikor érzéseinkre hagyatkozunk. Amikor úgy tudunk dönteni, hogy nem gondolkodunk a miérten, képesek vagyunk analizáló gondolkodás nélkül is tudni, tudatalattinkból előhívni egy kérdésre a választ. Szinte az alapján döntjük el a kérdést, hogyan érinti személyiségünk magját. 

Az ember is bizonyos értelemben állatias ösztönlény, képes érezni egy döntésről, hogy helyes, vagy helytelen, azonban tudatával képes ösztönös döntéseit kontrollálni, felülírni. A tudásalapú társadalom mítoszában élünk, ahol az elemzés, a tények, az adatok mindenhatóságában hiszünk. Mindeközben az intuíció is jelen van, és olyan helyzetekben, amikor nincsenek adatok, nincs visszajelzés, nincs példakép, de mégis menni kell, csak az intuíció működik, legalábbis arra kell hagyatkozni. Az üzleti életben is sok olyan döntést kell meghozni, ahol a racionalitás csak korlátozottan működhet. Az innováció területén, egy új termék bevezetése során gyakran döntenek a döntéshozók megérzéseik alapján. Ez is tanulható, fejleszthető, és a mindennapi életben is segítségedre lehet. Egy rutinos sofőr, jó vezető, ötvözi a két módszert, és ösztönösen tud dönteni abban is, hogy mikor melyik működési módot választja. 

Tippek az intuíció fejlesztésére:
1. Vezess naplót. Írd le gondolataidat, akkor is, ha kevés a mondandód. Segít felnyitni a tudatalattidat.
2. Kapcsold ki a belső kritikust önmagadban. Kövesd a belső dialógusodat félelem nélkül.
3. Keress egy elvonulós helyet, ahol például zenével, irodalommal foglalkozhatsz, és közelebb kerülhetsz érzéseidhez.

„Az intuitív elme szent ajándék, a racionális elme hű szolga.
Létrehoztunk egy olyan társadalmat, amely tiszteli a szolgát, és elfelejtette az ajándékot.”-Einstein

Dr. Ölveczki Karolina írása

Forrás: https://www.psychologytoday.com/blog/the-intuitive-compass/201108/what-is-intuition-and-how-do-we-use-it

0 Tovább

Interjú Bartók Melindával - A Mindii-sztori

Februárban színkarneváloztunk a Glossy Jewel Ajándék-, Ékszergalériában. Vidámcoach coaching kreativitás interjú technikák Mindii Design ékszereket ‘workshopoltunk’ Bartók Melindával, ami mesés élmény volt. A Mindii egy új, friss, színekkel teli ékszermárka. Az Opel Dakar Team magyar csapatának rendezvénykoordinátora tehát szabad idejében is kreatív kihívásokkal teli, színes életet él. Life coachnak tanul nálunk, így adódik, hogy egy coaching módszert, Edward de Bono Hatkalapját (http://hu.wikipedia.org/wiki/Hat_gondolkodó_kalap) hívjam segítségül, amikor ékszerkészítéssel kapcsolatos inspirációiról, szenvedélyéről, “színéhségéről” kérdezem.

 

S.J. : Mi kerül a témával kapcsolatban a Tények, vagyis a fehér kalapodba?

B.M.: Két éve készítek ékszereket - alumínium drótból. Lisszabonban egy kézműves vásáron láttam először hasonló gyűrűket és teljesen lenyűgözött az irányzat. Ettől függetlenül el kellett telnie némi időnek, mire a „fejlesztőmunka” eredményeként megvalósult az álmom, és másoknak is bemutathattam a Mindii-t. Az alkotás, az ékszerkészítés rengeteg munkával jár és még több időt igényel, azonban mindezért cserébe hihetetlen mennyiségű örömet adok és kapok.

S.J. : Milyen érzések dominálnak munka közben, mi van a piros kalapodban?

B.M. : Például nem szeretem kimondani, hogy alumínium drót. Mert ez nagyon távol áll az én igazságomtól. Én ugyanis színeket látok. A színekből pedig formák lesznek, a kettő ötvözetéből pedig érzések. És ezeket az érzéseket adom át másoknak. Az örömöt, a szeretetet, a lelkesedést, az örökös megújulást, a kreativitásomat. Egy darabot magamból, egy őszinte szeletet a lelkemből.

Hogy mit érzek, miközben alkotok?

Legjobban úgy tudnám megfogalmazni, hogy éhséget. Színéhséget. És ékszerkészítés közben, ezekkel a színekkel lakok jól. Közben pedig annyira belemerülök a színek világába, hogy a hátfájás vagy a farkaséhség (az igazi) zökkent csak ki az alkotásból. Alig tudok elaludni az izgatottságtól, amikor igazán szépre sikerül egy-egy darab és felfokozott állapotban, izgatottan várom, hogy másnap megmutassam a világnak (de legalább a Facebook rajongói tábornak), hogy mi készült éjjel Mindii műhelyében. (Értsd otthon, a citromsárga pléden és parkettán.) Számomra pedig a legnagyobb öröm az a szabadság, amikor reggelente, miután kitaláltam, hogy milyen színű ruhához lenne ma kedvem, néhány perc alatt készítek hozzá és a hangulatomhoz passzoló ékszereket. 

S.J. : Nálad milyen akadályok merülnek alkotói folyamat közben, mik kerülnek fekete kalapodba?

B.M. : Sokszor az alkotással kapcsolatban lányregényes gondolataink támadnak, hiszen csak a végeredményt látjuk. Azt gondoljuk, a kézműveskedés biztos valami olyasmi, aminek a kedvéért az ember rohan haza munka után, hogy újabb apró csodákkal lepje meg magát, közben pedig szivárványokon táncoló angyalkák vezetik elméjét és tetteit. Azonban a teljes igazság más, csak erről talán nem beszélünk. Sokszor megesik, hogy rá kell vennem, valósággal kényszerítenem kell magam, hogy újra és újra nekiüljek. Mennyivel egyszerűbb lenne inkább elmenni moziba vagy csak bambulni a Szulejmánt a tévében. De még el kell készíteni a rendeléseket és amúgy is van két-három ötlet, amit jó lenne kipróbálni… Úgyhogy áthúzom magam a komfortzónámon és újra megtapasztalom – megint megérte.

Gyönyörű lett a rendelésre készült ékszer, no meg a többi is, és annyira tetszik, hogy legszívesebben megtartanám. Ezzel pedig el is érkezik az ember a következő csapdához. Jajj, de jó lenne megtartani…. Nah jó, akkor ebből készítek még egyet. De az már nem olyan. Hiszen valamit ismételni akartam, ami már nem tud ugyanolyan lenni. Ilyenkor  megbeszélem magammal, hogy ezzel valakinek legközelebb nagyon nagy örömet fogok szerezni, és tényleg. Majdhogynem 100 százalékos aránnyal a szívemnek a legkedvesebbet fogják elsőre kiválasztani, megvenni. Ekkor ismét megbizonyosodom, hogy ez így jó, ennek így kellett lennie. A lelkes mosolyok és a színektől megbabonázott szemek mindig a legjobb visszajelzések.

S.J. : Milyen vagy sárga kalapban? Kérlek, hogy mesélj róla!

B.M. : A kezdet kezdetén, azaz 2 évvel ezelőtt készítettem egy ezüst drótból készült gyűrűt, antik hatású gyönggyel a közepén. Ez így talán nem is hangzik annyira rosszul, de higgyétek el nekem, nagyon csúnya volt. Virágszerű formának indult, de csak egy furcsa drót-tekeredés lett belőle. Tényleg, szabályos se volt, a drót megviselt lett a sok-sok kísérletezéstől, hajlítgatástól és egyszerűen nem találtam harmonikusnak.

Kísérleti jelleggel beledobtam a „rút kiskacsát” a készletbe és kíváncsian vártam sorsa alakulását. 1 évig jött velem, vitték, sodródott a kotorászó kezek között. Majd egy napon bejött egy lány az egyik üzletbe, pont ott álltam és kávéztam. Meglátta a kihelyezett tálban az ékszereket és semelyik másik nem érdekelte. Rányúlt, azt mondta, hogy ez csodás, neki nem kell más. Ahogy a szerelem. Jön, kiválaszt és nincs több kérdés. Minden egyes darabnak megvan a gazdája. Csak van, hogy ki kell várni a találkozást.

S.J. : Mit jelent a kreativitás a számodra, milyen a zöld kalapod?

B.M. : Colour your life, azaz színezem az életem. Úgy kezdtem, ahogy mindenki. Nekem nincs kézügyességem! De tényleg, biztosan nincs! Majd ezt a gondolatmalmot forgattam a fejemben folyamatosan. Aztán nekiláttam, és nagyon mérges lettem. Éreztem az ellenállásomat, szembesültem a bénázásommal, a gyengeségeimmel. Hogy miért nem megy valami azonnal?

Így újra és újra nekifogtam. Aztán egyszer csak jött egy új ötlet. Mi lenne, ha keverném a pirosat a rózsaszínnel? Mi lenne, ha most másik irányból tekerném, hajlítanám? Mi lenne ha tennék hozzá gyöngyöt is? És rádöbbentem, hogy ez jó. Aztán már azon törtem a fejem,  hogyan lehetne ezt hordhatóvá tenni? Hogyan lehetne olyan minőségre fejleszteni, hogy eladható legyen? És kitaláltam, hogy hogyan. Erre mondják, hogy egyszerűen csak jött… Biztosan lehet másként is, jobban is, de ezek a számomra legjobb megoldások.

S.J. : Kék kalapban, menedzserként milyen kihívásokkal találkozol?

B.M. : 2 évnyi munka, elkeseredés, hátfájás, energia, gondolat-zuhatagok, kudarcok és mindemellett csodálatos teremtő erő van ezekben az ékszerekben.

Tisztán emlékszem, amikor nekiláttam elkészíteni a Facebook oldalamat, és lebegtettem percekig az egeret az oldal publikussá tétele gomb felett. Úgy éreztem, hogy most kiteszem a szívem a világba és ott tényleg mindenki azt kezd vele, amit akar. Hiszen ez a műfaj nem olyan, mint egy munkahelyi email elküldése. Itt kitársz a világnak egy darabot magadból, ami Te vagy, igazán, belül. Aztán fogod és elengeded a gyerek kezét és hagyod, hogy fejlődjön magától. Ahogyan az áramlás viszi.

Döbbenetesen sok jó visszajelzést kaptam és kapok a mai napig. Azonban ezek a külső megerősítések hamar elillannak, ha nincs valós belső meggyőződés, hogy amit csinálsz az jó és nem csak neked, hanem másoknak is. Akkor kezdtem el igazán hinni, hogy ez tényleg örömet szerez és van rá kereslet, amikor érzésekről számoltak be a vásárlók. Hiszen a vásárlás, az egy döntés következtében született tény.

Azonban a tényeket érzésekkel egészítették ki. A bizonyíték pedig az volt, amikor már nem csak az anyukám és a legjobb barátnőm dicsérte, hanem elkezdtek jönni sorban a rendelések, az igények és a kérések. Majd engem kerestek meg helyek, kávézók, üzletek, ismerősök, hogy szeretnék értékesíteni. És nem azért, hogy döbbenetes haszonnal tömjék tele a zsebüket, hanem azért, hogy mások is elvarázsolódhassanak a színek és formák kavalkádjában és ők is további örömet szerezhessenek másoknak.

S.J. : Mit tartasz eddigi legnagyobb elismerésednek?

B.M. : Igen gyorsan jelentkezett a konkurencia. Elkezdtek nem másolni, hanem szó szerint utánozni. Ahogyan kiteszek a Facebookra egy képet, új modellt, pár nappal később viszontlátom. Elsőre nehéz volt elfogadni, hogy ez történik. Aztán egy napon rájöttem, hogy ez a lehető legnagyobb elismerés. A teljes bizonyosság, hogy amit teremtek, arra van igény alkotói és vásárlói oldalról egyaránt. Most már ez is ösztönöz, csinálom,  és én vagyok az, aki elöl megy ezen az úton. Velem tartasz?

S.J. : Köszönöm, hogy elmesélted a Mindii sztorit! Találkozunk a következő ékszer-workshopodon!

Az interjút készítette dr. Solymosi Julietta Ildikó jogász végzettségű coach, tréner, ötvös-fémműves

0 Tovább
«
123

Proaktív coaching

blogavatar

A Pro Bona Coaching & Training Center blogja. Hírek és érdekességek a coaching hazai és nemzetközi világából. Témánk az üzleti és életvezetési fejlesztés, melyet színes tippekkel és megközelítésekkel szeretnénk közel hozni az olvasóinkhoz.

Címkefelhő

coaching (214),coach (206),szakirodalom (38),célkitűzés (28),motiváció (28),önismeret (26),life coaching (22),technikák (21),proaktivitás (14),vezetés (14),változás (14),boldogság (14),kreativitás (13),stresszkezelés (11),business coaching (10),önbecsülés (9),önbizalom (9),karrier (9),siker (8),időbeosztás (8),együttműködés (7),tudatosság (7),átkeretezés (7),párkapcsolat (7),pozitív pszichológia (6),értékesítés (6),nők helyzete (5),tánc (5),interjú (5),felelősség (5),asszertivitás (4),fogyás (4),túra coaching (4),értő figyelem (4),reziliencia (4),kommunikáció (4),kérdezéstechnika (4),férfiak helyzete (4),elégedettség (4),elismerés (4),pszichológia (4),oktatás (4),stressz (3),kultúra (3),bátorság (3),mese (3),Itt és Most (3),szabadság (3),reframing (3),testbeszéd (3),mozgás (2),életciklus (2),egyensúly (2),életmód (2),praxis (2),Martin Wehrle (2),álom (2),Edward de Bono (2),játék (2),megismerés (2),pénz (2),bizalom (2),csend (2),kritika (2),irányítás (2),tervezés (2),önérvényesítés (2),szinergia (2),rugalmasság (2),érzékenység (2),tanácsadás (2),alkalmazkodás (2),ítélkezés (2),érzelmi intelligencia (2),multi (2),iskola (2),vállalat (2),ROI (2),szuperérzékenység (1),teljesség (1),sport (1),edzés (1),Appreciative Inquiry (1),szeretet (1),őszinteség (1),anyaszerep (1),vállalat (1),akaraterő (1),SMART (1),optimizmus (1),szokás (1),munka (1),érzelmek (1),MBO (1),depresszió (1),intelligencia (1),erősség (1),társaság (1),gyerek (1),szervezetfejlesztés (1),érzékenyítés (1),munkahely (1),művészetterápia (1),helyzetfüggő vezetés (1),szülő (1),flow (1),Fontos és Sürgős (1),család (1),caoaching (1),jövő (1),bántalmazás (1),a coaching hatása (1),tanulás (1),akarat (1),én-erő (1),átirányítás (1),kamasz-szülő (1),coachcoaching (1),fogadalmak (1),megbocsátás (1),y generáció (1),böjt (1),önzetlenség (1),nagylelkűség (1),áramlás (1),önállóság (1),függetlenség (1),ügyfél (1),karizma (1),játszmák (1),Gordon (1),megértés (1),belső logika (1),egyenjogúság (1),tréning (1),empátia (1),irigység (1),ügyfélszerzés (1),fluencia (1),önértékelés (1),megbecsülés (1),előrelátás (1),fair play (1),méltányosság (1),introvertált (1),etika (1),delegálás (1),metafora (1),edző (1),önkéntesség (1),hős (1),tranzakcióanalízis (1),dicséret (1),orvos (1),beteg (1),kitartás (1),Toastmasters (1),metakommunikáció (1),tárgyalástechnika (1),interkulturális (1),életvezetés (1),kifogás (1),fejlesztés (1),divat (1),élet (1),cselekvés (1),Csikszentmihalyi Mihaly (1),életszerepek (1),Szentgyörgyi Romeo (1),Kiyosaki (1),FISH! (1),személyiség (1)

Feedek