„A furcsa ellentmondás az, hogy ha elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok, akkor képes vagyok megváltozni.” Carl Rogers

A helyzetfüggő vezetésben egy termékeny és emberséges vállalati kultúra virágzik. A vezető teljes képpel rendelkezik a vezetői képességeiről, a vezetés módszertanáról, a munkavállalói motivációról, a teljesítmények értékeléséről, a kommunikáció jelentőségéről, és Önmagáról. A vezetőt ez a teljesség támogatja a helyzetfüggő vezetésében. A tapasztalatok azt mutatják mindezek mellett, hogy a vezetői teljesség folyamatos felülvizsgálatot és fejlesztést igényel, függetlenül attól, hogy a vezető azt szükségesnek érzi- e vagy sem. 

coach coaching motiváció vezetés helyzetfüggő vezetés

A helyzetfüggő vezetés coachingjában a helyzethez méltó módon kerül terítékre a vezető személyisége, a vezető erőforrásai, a vezető kompetenciái, a vezetői tapasztalata, a vezető vállalati kultúráról alkotott szemlélete, a vezető ismeretei – megélt élményei a munkatársairól, a vezetői fejlődési szemlélete…

coach coaching motiváció vezetés helyzetfüggő vezetés

…mindezek után természetes, hogy számos kérdés fogalmazódik minden coach fejében a téma „helyzethez méltó” kezeléséhez, és ez így van jól. Hiszen amennyi coach, annyi tapasztalat, megélés és módszer jelenik meg a vezetők coachingjára vonatkozóan. Egy viszont biztos a vezetői coaching jelentős hatással világosodik meg a vállalati kultúra immunrendszerében. ….

„Egy cégben a kultúra tölti be az immunrendszer szerepét. (…) A jó vállalatnál az ember hamar megérzi a nyitottságot, kedvességet, humort, és az alkalmazottak pozitív személyes varázsát. (…) Emellett a kultúra egészséges működéséhez a bizalom ugyanolyan fontos, mint az elegendő fehérje és vitamin az immunrendszer számára.” Cay von Fournier (2005.)

És hogy mi az helyzetfüggő vezetés?

…amikor a vezető, a munkatársai helyzetét felismerve alakítja, tudatosítva alkalmazza vezetői tudását, tapasztalatait és döntéshozatali stílusát, melyben megjelenhet: a tervezés-szervezés, rendelkezés, koordinálás, képviselet, kiválasztás, csoportalakítás-fejlesztés, kommunikáció, motiváció, tanácsadás… az alábbiak szerint.

  1. A támogató vezetői stílus válik eredményesé, amikor a dolgozó fejlettségi szintjében megjelenik a nagy szakértelem és a változó elkötelezettség, ebben az esetben a vezető dicsér és meghallgat.
  2. Az edzői vezetői stílus vezethet a hatékonysághoz, amikor a dolgozó fejlettségi szintjében a némi szakértelem és a kis elkötelezettség jellemző, ekkor a vezetők eszközévé az irányítás és támogatás válik.
  3. A delegálás vezetői stílus vezet eredményre, amikor a dolgozó fejlettségi szintjén a nagy szakértelem és a nagy elkötelezettség párosa jelenik meg, ilyenkor a vezető átengedheti a felelősséget a mindennapi döntéshozatalban.
  4. Az irányítás vezetői stílus érvényesülhet, ha a dolgozó fejlettségi szintjén a kis szakértelem és a nagy elkötelezettség együttese látszik, ebben a helyzetben a vezető eszköztára az útmutatás, az ellenőrzés és a felügyelet lehet.

A fentiek függvényében a helyzetfüggő vezetői coaching-ban az asszertív vezetői kommunikáció, a munkavállalói motiváció támogatása, a vállalati lojalitás fejlesztése, a hatékony teljesítményértékelés megvalósítása, a felelősségi körök – hatáskörök - hatókörök meghatározása, tágítása, és munkavállalói - vezetői fejlesztési potenciálok tudatosítása … lehet a főcél. 

coach coaching motiváció vezetés helyzetfüggő vezetés

És, hogy mitől válik szükségessé a helyezetfüggő vezetői coaching?

A munkaerő megtartása, fejlesztése, a motivációs drive-ok kielégítése, vezetői lét tudatosítása a vállalaton belül: a munkatársaink között, a vezetők között és saját magunk előtt, a vállalati kultúra fejlődése, a külső-belső kommunikáció fejlődése, a minőségi hatékonyság növelése érdekében.

Milyen lehet a vezetői felismerés?

A vezető is ember, érzésekkel, megélésekkel, tudással és bizony számos Önkorlátozó hiedelemmel, berögzüléssel, örökölt családi mintákkal, közlési sorompókkal… A felismerésben lényeges lehet a helyzetfüggő vezetői stílust megtalálása és tudatosítása a vezetői coaching támogatásával.

Számos fejlesztőmódszer létezik a piacon, és a coach személyisége, tudása és lehetősége is meghatározza, hogy mikor milyen eszköztárral támogatja a vezetőt a helyzetfüggő vezetés felismerésében, fejlesztésében. 

Csak néhány módszer a sok közül:

Erősségek, fejlesztendő területek, kritikus pontok, tudás, képesség, értékek, sikerek tudatosítása és kommunikálása befelé és kifelé az alábbiak támogatásával: metaforák mögötti élmények kutatása, projekciók kiderítése – lejátszása: két szék módszer, és megjelenik még a SWOT, SMART, DISC teszt, PXTeszt, MBTI teszt, EQ tesztek, 3 szemüveg módszer, KASH, tranzakcióanalízis, Brief vizualizáció, motivációs ház, Covey időgazdálkodási mátrix, 360 fokos vizsgálódás, skálázás, McClelland  féle kapcsolat-teljesítmény-hatalom motiváció tudatosítása…

coach coaching motiváció vezetés helyzetfüggő vezetés

„A végállomás sosem egy hely, inkább a dolgok szemlélésének egy új módja.” Henry Miller

Készítette: Hegedűs-Gál Csilla – Karrier- és pályaorientációs tanácsadó, Szervezetfejlesztési tanácsadó, Proaktív business coach, Tréner

Kreatív Önfejlesztők: https://kreativonfejlesztok.hu/

LinkedIn profil: linkedin.com/in/csilla-hegedűs-gál-6bb94359

Facebook oldalam: Munkamotiváció 

Elérhetőségem: mobil: 0620/4748-009;

e-mail: gal.csilla13@gmail.com