„Ha hallasz egy belső hangot, amely azt mondja, hogy „TE NEM TUDSZ FESTENI”, akkor mindenképpen csak fess tovább, és a hang majd elhallgat. Vincent Van Gogh

Az önbizalom a cselekvésből jön létre. Mikor tudsz cselekedni? A jelenben. A múlt mellékszereplő ebben a folyamatban. Az önbizalom erő a jelenhez és a jövő alapja. 

Az önbizalom fejlesztésében a coaching és a művészetterápia közös pontja, hogy az egyén eljusson arra a pontra, amikor felismerést nyer számára értékessége Önmaga és mások számára.

Mi az önbizalom?

Az önbizalom, az ősbizalommal kezdődik, melyben az anya – gyermek kapcsolata tükröződik. Mindez megalapozza az önbizalom mértékét, így, ha sérül és nem teljes a megélés, akkor is bármikor fejleszthető. Alaptermészetünk szerint is felismerhető az önbizalom mértéke, ami időnként téves is lehet. Hiszen attól, hogy valaki kolerikus vagy szangvinikus természet leginkább és extrovertált beállítódás jellemzi, és magasabb önbizalommal feltételezik működését, előfordulhat, hogy mégsem magabiztos. Hiszen az önbizalmat magabiztos viselkedési mintázat jellemzi, pozitív belső monológgal – gondolatokkal, elfogadással, és önegyüttérzéssel, mely egy melankólikus, flegmatikus embernél is megjelenhet, egy hosszabb tanulási folyamat, vagy támogató családi mintázatok eredményeként.

Az önbizalom építőköveinek tudatosítása

  1. Ne feledkezz meg az értékrendedről.
  2. Gyakorold az elfogadást és az ön-együttérzést
  3. Figyeld meg a jelen pillanatot
  4. Figyelj a testbeszédedre: gondolj csak a melegségre és a nyitottságra
  5. Formáld át a negatív önbeszédedet 
  6. Alakítsd ki új alaphiedelmeket
  7. Készülj és gyakorolj
  8. Kis lépésekben nézz szembe félelmeiddel

Az önbizalom, lehet még a bátorság és a hozzáértés tudatosságának együttese, melyeket az ön-együttérzés fűszerez meg. Lényegét tekintve az önbizalom kialakulásában a cselekedet, az érzelem, az értékek és a folyamatosság fedezhető fel.

Nagyrészt a cselekedet megelőzi az érzelmet, a cselekedetet pedig az értékek vezérlik, és végeredményben a folyamat sokkal fontosabb, mint az eredmény. Vagyis a mindennapi cselekvés és önfejlesztés a titka az egészséges, egomentes önbizalomnak.

„Amit a cél elérésével kapunk, közel sem olyan fontos, mint amivé válunk, amíg azt elérjük.” Zig Ziglar

Hogyan fejleszti az önbizalmat a coaching?

A coaching az erőforrások feltárására, a belső motiváció felfedezésére, a téves hiedelem- és szokásrendszerek feltárására, módosítására fókuszál, melyben az önreflexió és a változásra való hajlandóság is szerepet játszik.

Módszertanilag a kérdések játszák a főszerepet, és az ügyfél saját megélésein keresztül fedezi fel a megoldásait, és fogalmazza meg céljait. 

A coaching-gyakorlatok az aha élményeket fokozzák, a több aspektusból történő meglátások mellett. Az elvonatkoztatások, a függetlenítések, a feltételezések és metaforák tovább viszik a fejlődés ívét, és az ügyfél szinte észrevétlenül vagy felfokozott állapotban konstatálja haladását  a cél felé. A jelen és jövőorientált coachingban az önbizalom fejlesztése megalapozza a tudatos jelenlétet és biztos táptalajt teremt a jövőnek. 

Hogyan fejleszti az önbizalmat a művészetterápia?

A művészetterápia az egyensúly helyre állítását helyezi előtérbe. A lelki egyensúly nem mozdulatlan, hanem a külvilág és a belső világ közötti folyamatos mozgásban valósul meg. Alapvetően meghatározza a lelki anyagcserét. A művészetterápia a játék, a szimbólumok, a kreativitás, a szakrális - a spirituális szemlélet, az imagináció egységére épít. Tudományos megközelítésében a művészet találkozik a pszichoterápiával. Összességében a művészetterápia hatására komplex katarzis jelenik meg az emberi lélekben, a szellemben. 

Az önbizalom az által erősödik, hogy az alkotás közben felszabaduló energiák növelik az Énerőt, megteremtik a belső harmóniát önmagadban és kapcsolataidban, megteremtik az érzelmi – racionális viselkedésed egyensúlyát, és növelik az életörömödet.  Mindazon által a művészetterápia jó hatással van az önreflexióra, amely a fejlődésre és a változásra adott válaszreakciók pozitív válasza. A kreativitás, azaz a divergens gondolkodás fejlesztését is magában hordozza a módszer, ami támogatja a megoldáscentrikus szemlélet kialakulását, a szorongás oldása mellett.

Összességében

A művészetterápia leginkább nonverbális módszer, melyben a játékosság, a katarzis, a flow megélése támogatja a fejlődést. Míg a coachingban a verbalitás fontos tényezője a módszernek, hiszen a kérdések művészetével dolgozik a coach. A coaching folyamatban megférnek a tesztek, a gyakorlatok, és alkalmanként a művészetterápiás módszertan egyes elemei is. 

„Az Út titkos csodája abban áll, hogy hogyan alakul ki valami a semmiből.” Az aranyvirág titka

Készítette: Hegedűs-Gál Csilla – HR tanácsadó - Proaktív business coach – Tréner – Művészetterápiás módszertant alkalmazó szakember

Kreatív Önfejlesztők: https://kreativonfejlesztok.hu/

LinkedIn profil: linkedin.com/in/csilla-hegedűs-gál-6bb94359

Elérhetőségeim: mobil: 0620/4748-009; e-mail: gal.csilla13@gmail.com