„Amit a cél elérésével kapunk, 

közel sem olyan fontos, 

mint amivé válunk, 

amíg azt elérjük.” 

Zig Ziglar

A kreativitást J.P. Guilford amerikai pszichológus „adaptív eredetiségnek” nevezi, mely alkalmazkodó, támogatja az Én fejlődését, és az Önmegvalósítást. A kreativitás alapját képező divergens gondolkodás, és az alkotás ezzel az innováció motorjává válik. A XXI. század kulcsképességeként a kreativitás ezzel a változások hatékony kezelését támogatja. 

coach coaching kreativitás munkahely

Kreativitás – innováció – változás 

Ken Robinson brit oktatáskutató szerint a kreativitás, a kreatív produktum, a folyamat és a személyiség interakciója. Mindezek által a kreativitás képessége lehetőséget teremt a XXI. századi változások kezeléséhez és az innovációs folyamatok megvalósításához. Bizonyítják ezt a történelemből kiragadt nagy tehetségek is, mint Marie Curie, Picasso, Mozart, Edison, Eistein, akik mindannyian a kíváncsiság, a fantázia, és az egyediség egységében váltak  kreatív, divergens gondolkodású, az innovációt támogató alkotókká.  

coach coaching kreativitás munkahely

Göran Ekvall svéd pszichológus és a kreatív munkahelyi klíma 

Először is: Miért fontos a kreatív munkahelyi klíma?

Támogatja a problémamegoldást, a döntéshozatalt és a kommunikációt. Lehetőséget teremt a kreatív divergens „agyak” megtartásához, akik hosszú távú versenyelőnyt teremtenek a vállalatoknál. 

Ekvall, aki először foglalkozott a munkahelyi kreatív klíma jelentőségével, 10 dimenziót emel ki.

 1.  kihívás
 2. szabadság
 3. új ötletek támogatása
 4. bizalom, nyitottság
 5. dinamizmus, élénkség
 6. játékosság, humor
 7. vita
 8. kockázatvállalás
 9. idő az elmélyülésre
 10. konfliktusok

A szervezeti mindennapok viselkedésmintái, attitűdjei és emóciói tükrözik, hogy a kreatív klíma milyen minőségben jelenik meg a vállalatoknál. Szervezetfejlesztési folyamatok szerves részeként a fenti 10 pont diagnosztizálása kiváló kiindulási alapot teremthet a kreatív munkahelyi atmoszféra kialakításához, fejlesztéséhez.  

coach coaching kreativitás munkahely

Hogyan fejleszthetjük kreativitásunkat önállóan és coachinggal?

A magyar származású Csíkszentmihályi Mihály, a pozitív pszichológia egyik neves képviselője, a flow-elmélet megalkotója szerint azok a legboldogabbak, akik a mindennapok tevékenységeit úgy végzik, hogy azok önmagukban is örömet okoznak számukra, és belsőleg motiváltak. A kreativitás, a flow-élmény és kulturális evolució alapja, és az Erik Erikson amerikai pszichológusnál és Carl Gustav Jung svájci pszichiáternél is megjelenő „az egy életen át tartó fejlődés” értelmében, az önfejlesztés és szervezetfejlesztés részeként is megjelenhet a kreativitás fejlesztése.

Csíkszentmihályi tanácsai a kreativitás fejlesztésére:

 1. a kíváncsiság és érdeklődés fenntartása: konkrét cél mindennap, érdeklődés és meglepettség érzéseinek megélése;
 2. a személyiség formálása: összetettségre törekedni, introverzió és extroverzió váltogatása, hiányosságaink feltárása;
 3. a szokások kialakítása a figyelem fókusza érdekében: napirend kialakítása, reflexió, pihenés, több szeretem tevékenység és kevesebb nem szeretem tevékenység;
 4. a kreatív energiák alkalmazása: a problémák feltárása, a divergens gondolkodás alkalmazása – fluencia, flexibilitás;

A fejlesztése formája, színtere, módszere változatos, melyben a saját fejlődési terveink mellett a coaching is kiváló lehetőséget teremt a kreativitásunk fejlesztésére, és a minél több flow- élmény megélésére.

Pablo Picasso szerint minden gyerek művész, a kérdés csak az, hogy maradjon az felnőttkorban is. Vállalati és egyéni szinten egyaránt érdemes nagyobb hangsúly teremteni a kreatív atmoszféra kialakítására, melyben a hibázás lehetősége is megengedett. Gondoljunk csak Edisonra, akinek nevéhez több mint ezer szabadalom köthető, és a szénszálás izzólámpa felfedezéséhez nagyjából ezer verziót próbált ki. 

… vagyis „Művészek vagyunk, kiknek keze nyomán alakul a világ, amiben élünk.” 

Dr. Paul Conti

coach coaching kreativitás munkahely

Felhasznált szakirodalom:

Ken Robinson: Az alkotó elme, HVG könyvek, 2010

Ken Robinson: Az alkotó tér, HVG könyvek, 2011

Csíkszentmihály Mihály: A flow, Az áramlat, a Tökéletes élmény pszichológiája, Akadémia Kiadó, 1997

Készítette: Hegedűs-Gál Csilla – Karrier- és pályaorientációs tanácsadó, Szervezetfejlesztési tanácsadó, Proaktív business coach, Tréner

Munkamotiváció honlapom: https://www.palyaorimotivatio.hu/

LinkedIn profil: linkedin.com/in/csilla-hegedűs-gál-6bb94359

Facebook oldalam: Munkamotiváció 

Elérhetőségem: mobil: 0620/4748-009;

e-mail: gal.csilla13@gmail.com