Impresszum Help Sales ÁSZF Panaszkezelés DSA

Hogyan fejleszthetjük az önbizalmunkat coachinggal és művészetterápiával?

„Ha hallasz egy belső hangot, amely azt mondja, hogy „TE NEM TUDSZ FESTENI”, akkor mindenképpen csak fess tovább, és a hang majd elhallgat. Vincent Van Gogh

Az önbizalom a cselekvésből jön létre. Mikor tudsz cselekedni? A jelenben. A múlt mellékszereplő ebben a folyamatban. Az önbizalom erő a jelenhez és a jövő alapja. 

Az önbizalom fejlesztésében a coaching és a művészetterápia közös pontja, hogy az egyén eljusson arra a pontra, amikor felismerést nyer számára értékessége Önmaga és mások számára.

Mi az önbizalom?

Az önbizalom, az ősbizalommal kezdődik, melyben az anya – gyermek kapcsolata tükröződik. Mindez megalapozza az önbizalom mértékét, így, ha sérül és nem teljes a megélés, akkor is bármikor fejleszthető. Alaptermészetünk szerint is felismerhető az önbizalom mértéke, ami időnként téves is lehet. Hiszen attól, hogy valaki kolerikus vagy szangvinikus természet leginkább és extrovertált beállítódás jellemzi, és magasabb önbizalommal feltételezik működését, előfordulhat, hogy mégsem magabiztos. Hiszen az önbizalmat magabiztos viselkedési mintázat jellemzi, pozitív belső monológgal – gondolatokkal, elfogadással, és önegyüttérzéssel, mely egy melankólikus, flegmatikus embernél is megjelenhet, egy hosszabb tanulási folyamat, vagy támogató családi mintázatok eredményeként.

Az önbizalom építőköveinek tudatosítása

 1. Ne feledkezz meg az értékrendedről.
 2. Gyakorold az elfogadást és az ön-együttérzést
 3. Figyeld meg a jelen pillanatot
 4. Figyelj a testbeszédedre: gondolj csak a melegségre és a nyitottságra
 5. Formáld át a negatív önbeszédedet 
 6. Alakítsd ki új alaphiedelmeket
 7. Készülj és gyakorolj
 8. Kis lépésekben nézz szembe félelmeiddel

Az önbizalom, lehet még a bátorság és a hozzáértés tudatosságának együttese, melyeket az ön-együttérzés fűszerez meg. Lényegét tekintve az önbizalom kialakulásában a cselekedet, az érzelem, az értékek és a folyamatosság fedezhető fel.

Nagyrészt a cselekedet megelőzi az érzelmet, a cselekedetet pedig az értékek vezérlik, és végeredményben a folyamat sokkal fontosabb, mint az eredmény. Vagyis a mindennapi cselekvés és önfejlesztés a titka az egészséges, egomentes önbizalomnak.

„Amit a cél elérésével kapunk, közel sem olyan fontos, mint amivé válunk, amíg azt elérjük.” Zig Ziglar

Hogyan fejleszti az önbizalmat a coaching?

A coaching az erőforrások feltárására, a belső motiváció felfedezésére, a téves hiedelem- és szokásrendszerek feltárására, módosítására fókuszál, melyben az önreflexió és a változásra való hajlandóság is szerepet játszik.

Módszertanilag a kérdések játszák a főszerepet, és az ügyfél saját megélésein keresztül fedezi fel a megoldásait, és fogalmazza meg céljait. 

A coaching-gyakorlatok az aha élményeket fokozzák, a több aspektusból történő meglátások mellett. Az elvonatkoztatások, a függetlenítések, a feltételezések és metaforák tovább viszik a fejlődés ívét, és az ügyfél szinte észrevétlenül vagy felfokozott állapotban konstatálja haladását  a cél felé. A jelen és jövőorientált coachingban az önbizalom fejlesztése megalapozza a tudatos jelenlétet és biztos táptalajt teremt a jövőnek. 

Hogyan fejleszti az önbizalmat a művészetterápia?

A művészetterápia az egyensúly helyre állítását helyezi előtérbe. A lelki egyensúly nem mozdulatlan, hanem a külvilág és a belső világ közötti folyamatos mozgásban valósul meg. Alapvetően meghatározza a lelki anyagcserét. A művészetterápia a játék, a szimbólumok, a kreativitás, a szakrális - a spirituális szemlélet, az imagináció egységére épít. Tudományos megközelítésében a művészet találkozik a pszichoterápiával. Összességében a művészetterápia hatására komplex katarzis jelenik meg az emberi lélekben, a szellemben. 

Az önbizalom az által erősödik, hogy az alkotás közben felszabaduló energiák növelik az Énerőt, megteremtik a belső harmóniát önmagadban és kapcsolataidban, megteremtik az érzelmi – racionális viselkedésed egyensúlyát, és növelik az életörömödet.  Mindazon által a művészetterápia jó hatással van az önreflexióra, amely a fejlődésre és a változásra adott válaszreakciók pozitív válasza. A kreativitás, azaz a divergens gondolkodás fejlesztését is magában hordozza a módszer, ami támogatja a megoldáscentrikus szemlélet kialakulását, a szorongás oldása mellett.

Összességében

A művészetterápia leginkább nonverbális módszer, melyben a játékosság, a katarzis, a flow megélése támogatja a fejlődést. Míg a coachingban a verbalitás fontos tényezője a módszernek, hiszen a kérdések művészetével dolgozik a coach. A coaching folyamatban megférnek a tesztek, a gyakorlatok, és alkalmanként a művészetterápiás módszertan egyes elemei is. 

„Az Út titkos csodája abban áll, hogy hogyan alakul ki valami a semmiből.” Az aranyvirág titka

Készítette: Hegedűs-Gál Csilla – HR tanácsadó - Proaktív business coach – Tréner – Művészetterápiás módszertant alkalmazó szakember

Kreatív Önfejlesztők: https://kreativonfejlesztok.hu/

LinkedIn profil: linkedin.com/in/csilla-hegedűs-gál-6bb94359

Elérhetőségeim: mobil: 0620/4748-009; e-mail: gal.csilla13@gmail.com

0 Tovább

A munkahelyi kreativitás és a coachingja

„Amit a cél elérésével kapunk, 

közel sem olyan fontos, 

mint amivé válunk, 

amíg azt elérjük.” 

Zig Ziglar

A kreativitást J.P. Guilford amerikai pszichológus „adaptív eredetiségnek” nevezi, mely alkalmazkodó, támogatja az Én fejlődését, és az Önmegvalósítást. A kreativitás alapját képező divergens gondolkodás, és az alkotás ezzel az innováció motorjává válik. A XXI. század kulcsképességeként a kreativitás ezzel a változások hatékony kezelését támogatja. 

coach coaching kreativitás munkahely

Kreativitás – innováció – változás 

Ken Robinson brit oktatáskutató szerint a kreativitás, a kreatív produktum, a folyamat és a személyiség interakciója. Mindezek által a kreativitás képessége lehetőséget teremt a XXI. századi változások kezeléséhez és az innovációs folyamatok megvalósításához. Bizonyítják ezt a történelemből kiragadt nagy tehetségek is, mint Marie Curie, Picasso, Mozart, Edison, Eistein, akik mindannyian a kíváncsiság, a fantázia, és az egyediség egységében váltak  kreatív, divergens gondolkodású, az innovációt támogató alkotókká.  

coach coaching kreativitás munkahely

Göran Ekvall svéd pszichológus és a kreatív munkahelyi klíma 

Először is: Miért fontos a kreatív munkahelyi klíma?

Támogatja a problémamegoldást, a döntéshozatalt és a kommunikációt. Lehetőséget teremt a kreatív divergens „agyak” megtartásához, akik hosszú távú versenyelőnyt teremtenek a vállalatoknál. 

Ekvall, aki először foglalkozott a munkahelyi kreatív klíma jelentőségével, 10 dimenziót emel ki.

 1.  kihívás
 2. szabadság
 3. új ötletek támogatása
 4. bizalom, nyitottság
 5. dinamizmus, élénkség
 6. játékosság, humor
 7. vita
 8. kockázatvállalás
 9. idő az elmélyülésre
 10. konfliktusok

A szervezeti mindennapok viselkedésmintái, attitűdjei és emóciói tükrözik, hogy a kreatív klíma milyen minőségben jelenik meg a vállalatoknál. Szervezetfejlesztési folyamatok szerves részeként a fenti 10 pont diagnosztizálása kiváló kiindulási alapot teremthet a kreatív munkahelyi atmoszféra kialakításához, fejlesztéséhez.  

coach coaching kreativitás munkahely

Hogyan fejleszthetjük kreativitásunkat önállóan és coachinggal?

A magyar származású Csíkszentmihályi Mihály, a pozitív pszichológia egyik neves képviselője, a flow-elmélet megalkotója szerint azok a legboldogabbak, akik a mindennapok tevékenységeit úgy végzik, hogy azok önmagukban is örömet okoznak számukra, és belsőleg motiváltak. A kreativitás, a flow-élmény és kulturális evolució alapja, és az Erik Erikson amerikai pszichológusnál és Carl Gustav Jung svájci pszichiáternél is megjelenő „az egy életen át tartó fejlődés” értelmében, az önfejlesztés és szervezetfejlesztés részeként is megjelenhet a kreativitás fejlesztése.

Csíkszentmihályi tanácsai a kreativitás fejlesztésére:

 1. a kíváncsiság és érdeklődés fenntartása: konkrét cél mindennap, érdeklődés és meglepettség érzéseinek megélése;
 2. a személyiség formálása: összetettségre törekedni, introverzió és extroverzió váltogatása, hiányosságaink feltárása;
 3. a szokások kialakítása a figyelem fókusza érdekében: napirend kialakítása, reflexió, pihenés, több szeretem tevékenység és kevesebb nem szeretem tevékenység;
 4. a kreatív energiák alkalmazása: a problémák feltárása, a divergens gondolkodás alkalmazása – fluencia, flexibilitás;

A fejlesztése formája, színtere, módszere változatos, melyben a saját fejlődési terveink mellett a coaching is kiváló lehetőséget teremt a kreativitásunk fejlesztésére, és a minél több flow- élmény megélésére.

Pablo Picasso szerint minden gyerek művész, a kérdés csak az, hogy maradjon az felnőttkorban is. Vállalati és egyéni szinten egyaránt érdemes nagyobb hangsúly teremteni a kreatív atmoszféra kialakítására, melyben a hibázás lehetősége is megengedett. Gondoljunk csak Edisonra, akinek nevéhez több mint ezer szabadalom köthető, és a szénszálás izzólámpa felfedezéséhez nagyjából ezer verziót próbált ki. 

… vagyis „Művészek vagyunk, kiknek keze nyomán alakul a világ, amiben élünk.” 

Dr. Paul Conti

coach coaching kreativitás munkahely

Felhasznált szakirodalom:

Ken Robinson: Az alkotó elme, HVG könyvek, 2010

Ken Robinson: Az alkotó tér, HVG könyvek, 2011

Csíkszentmihály Mihály: A flow, Az áramlat, a Tökéletes élmény pszichológiája, Akadémia Kiadó, 1997

Készítette: Hegedűs-Gál Csilla – Karrier- és pályaorientációs tanácsadó, Szervezetfejlesztési tanácsadó, Proaktív business coach, Tréner

Kreatív Önfejlesztők: https://kreativonfejlesztok.hu/

LinkedIn profil: linkedin.com/in/csilla-hegedűs-gál-6bb94359

Facebook oldalam: Munkamotiváció 

Elérhetőségem: mobil: 0620/4748-009;

e-mail: gal.csilla13@gmail.com

0 Tovább

Helyzetfüggő vezetés coachingja

„A furcsa ellentmondás az, hogy ha elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok, akkor képes vagyok megváltozni.” Carl Rogers

A helyzetfüggő vezetésben egy termékeny és emberséges vállalati kultúra virágzik. A vezető teljes képpel rendelkezik a vezetői képességeiről, a vezetés módszertanáról, a munkavállalói motivációról, a teljesítmények értékeléséről, a kommunikáció jelentőségéről, és Önmagáról. A vezetőt ez a teljesség támogatja a helyzetfüggő vezetésében. A tapasztalatok azt mutatják mindezek mellett, hogy a vezetői teljesség folyamatos felülvizsgálatot és fejlesztést igényel, függetlenül attól, hogy a vezető azt szükségesnek érzi- e vagy sem. 

coach coaching motiváció vezetés helyzetfüggő vezetés

A helyzetfüggő vezetés coachingjában a helyzethez méltó módon kerül terítékre a vezető személyisége, a vezető erőforrásai, a vezető kompetenciái, a vezetői tapasztalata, a vezető vállalati kultúráról alkotott szemlélete, a vezető ismeretei – megélt élményei a munkatársairól, a vezetői fejlődési szemlélete…

coach coaching motiváció vezetés helyzetfüggő vezetés

…mindezek után természetes, hogy számos kérdés fogalmazódik minden coach fejében a téma „helyzethez méltó” kezeléséhez, és ez így van jól. Hiszen amennyi coach, annyi tapasztalat, megélés és módszer jelenik meg a vezetők coachingjára vonatkozóan. Egy viszont biztos a vezetői coaching jelentős hatással világosodik meg a vállalati kultúra immunrendszerében. ….

„Egy cégben a kultúra tölti be az immunrendszer szerepét. (…) A jó vállalatnál az ember hamar megérzi a nyitottságot, kedvességet, humort, és az alkalmazottak pozitív személyes varázsát. (…) Emellett a kultúra egészséges működéséhez a bizalom ugyanolyan fontos, mint az elegendő fehérje és vitamin az immunrendszer számára.” Cay von Fournier (2005.)

És hogy mi az helyzetfüggő vezetés?

…amikor a vezető, a munkatársai helyzetét felismerve alakítja, tudatosítva alkalmazza vezetői tudását, tapasztalatait és döntéshozatali stílusát, melyben megjelenhet: a tervezés-szervezés, rendelkezés, koordinálás, képviselet, kiválasztás, csoportalakítás-fejlesztés, kommunikáció, motiváció, tanácsadás… az alábbiak szerint.

 1. A támogató vezetői stílus válik eredményesé, amikor a dolgozó fejlettségi szintjében megjelenik a nagy szakértelem és a változó elkötelezettség, ebben az esetben a vezető dicsér és meghallgat.
 2. Az edzői vezetői stílus vezethet a hatékonysághoz, amikor a dolgozó fejlettségi szintjében a némi szakértelem és a kis elkötelezettség jellemző, ekkor a vezetők eszközévé az irányítás és támogatás válik.
 3. A delegálás vezetői stílus vezet eredményre, amikor a dolgozó fejlettségi szintjén a nagy szakértelem és a nagy elkötelezettség párosa jelenik meg, ilyenkor a vezető átengedheti a felelősséget a mindennapi döntéshozatalban.
 4. Az irányítás vezetői stílus érvényesülhet, ha a dolgozó fejlettségi szintjén a kis szakértelem és a nagy elkötelezettség együttese látszik, ebben a helyzetben a vezető eszköztára az útmutatás, az ellenőrzés és a felügyelet lehet.

A fentiek függvényében a helyzetfüggő vezetői coaching-ban az asszertív vezetői kommunikáció, a munkavállalói motiváció támogatása, a vállalati lojalitás fejlesztése, a hatékony teljesítményértékelés megvalósítása, a felelősségi körök – hatáskörök - hatókörök meghatározása, tágítása, és munkavállalói - vezetői fejlesztési potenciálok tudatosítása … lehet a főcél. 

coach coaching motiváció vezetés helyzetfüggő vezetés

És, hogy mitől válik szükségessé a helyezetfüggő vezetői coaching?

A munkaerő megtartása, fejlesztése, a motivációs drive-ok kielégítése, vezetői lét tudatosítása a vállalaton belül: a munkatársaink között, a vezetők között és saját magunk előtt, a vállalati kultúra fejlődése, a külső-belső kommunikáció fejlődése, a minőségi hatékonyság növelése érdekében.

Milyen lehet a vezetői felismerés?

A vezető is ember, érzésekkel, megélésekkel, tudással és bizony számos Önkorlátozó hiedelemmel, berögzüléssel, örökölt családi mintákkal, közlési sorompókkal… A felismerésben lényeges lehet a helyzetfüggő vezetői stílust megtalálása és tudatosítása a vezetői coaching támogatásával.

Számos fejlesztőmódszer létezik a piacon, és a coach személyisége, tudása és lehetősége is meghatározza, hogy mikor milyen eszköztárral támogatja a vezetőt a helyzetfüggő vezetés felismerésében, fejlesztésében. 

Csak néhány módszer a sok közül:

Erősségek, fejlesztendő területek, kritikus pontok, tudás, képesség, értékek, sikerek tudatosítása és kommunikálása befelé és kifelé az alábbiak támogatásával: metaforák mögötti élmények kutatása, projekciók kiderítése – lejátszása: két szék módszer, és megjelenik még a SWOT, SMART, DISC teszt, PXTeszt, MBTI teszt, EQ tesztek, 3 szemüveg módszer, KASH, tranzakcióanalízis, Brief vizualizáció, motivációs ház, Covey időgazdálkodási mátrix, 360 fokos vizsgálódás, skálázás, McClelland  féle kapcsolat-teljesítmény-hatalom motiváció tudatosítása…

coach coaching motiváció vezetés helyzetfüggő vezetés

„A végállomás sosem egy hely, inkább a dolgok szemlélésének egy új módja.” Henry Miller

Készítette: Hegedűs-Gál Csilla – Karrier- és pályaorientációs tanácsadó, Szervezetfejlesztési tanácsadó, Proaktív business coach, Tréner

Kreatív Önfejlesztők: https://kreativonfejlesztok.hu/

LinkedIn profil: linkedin.com/in/csilla-hegedűs-gál-6bb94359

Facebook oldalam: Munkamotiváció 

Elérhetőségem: mobil: 0620/4748-009;

e-mail: gal.csilla13@gmail.com

0 Tovább

A szülői lét coachingja

„Az ezermérföldes út is egyetlen lépéssel kezdődik.”

Kínai mondás

coach coaching szülő

Szülővé válni, annak tekinteni magunkat és elhinni,
tudatosítani, hogy megbirkózunk minden egyes feladattal, és közben büszkén – boldogan vállalni, hogy igen mi is hibázhatunk, nem 1 perces etap. Ez egy szép, nehéz, kihívásokkal, lehetőségekkel, és nehézségekkel teli folyamat gyermeknek, szülőnek egyaránt.

...és ahogy Vekerdi tanár úr is mondta, nem kell tökéletes szülőnek lenni, az elég jó szülőnek lenni, pont jó, pont elég. A tökéletességre való törekvéseink, megbénítanak minket, és nem hagyunk időt magunknak a szülővé válás folyamatának külső – belső hatásaink, hiedelmeink miatt. A külső nyomás pedig sokszor győz, és szinten mi magunk is el hisszük, mindig vagy csak időnként, hogy nem vagyunk jó szülők. Ítéletek, kéretlen tanácsok, mint például a ... mert mi így csináltuk „példamondatok” csak úgy özönlenek mindenfelől.

„Senki sem éreztetheti veled azt, hogy alsóbbrendű vagy, ha te nem egyezel bele.” Eleanor Roosvelt

coach coaching szülő

Így a szülővé válásunk folyamatában számos pozitív-negatív élmény az, amely folyamatosan csiszolhatja vagy megtörheti testünket – lelkünket, és ez kihat gyermekünk viselkedésére és személyiségére is.

Megéléseink, a családból hozott hitrendszerünk – örökségünk, a társadalmi szokásrendszerek, hitrendszerek, nyomások pedig befolyásolják mindennapi szülői létünket, melyet tudatosan irányítani, és nem zsigerből cselekedni igazi önreflexív, tudatos személyiséget kíván. Jó hír, hogy mindezek kialakítása, fejlesztése ott rejlik bennünk, és megvalósítható kihívás, ha elfogadjuk azt.

A hibáinktól félhetünk, mert ösztönös védekező reakció, ott van bennünk, már ősidők óta, viszont felvállalni és tanulni belőlük az, ami megadja a lehetőséget az elég jó szülővé váláshoz. A helyzetek felvállalása, a lehetőségek megismerése, a megoldások keresése – tudatosítása Önmagunkba megvalósítható önállóan vagy szülőtársunkkal, vagy külső segítőszeméllyel is. Mert egy objektív külső szemlélő, pl: nevelési tanácsadó, pszichológus, coach, nevelő, mentálhigiénikus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, szociális munkás... nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy örömteli szülő – gyermek kapcsolatot tudjunk kialakítani, mely a bizalom, és egyben az önbizalom alapja.

...és hibákat folyamatosan elkövethetünk, ami nem baj, egy a lényeg legyen hozzá erőnk, hogy észrevegyünk, most ez nem volt kerek, nem érzem jól magam, és ennek hatásaként gyermekünk érzései és viselkedése sem feltétlen kerek. Mert gyermekünk viselkedése tükröt mutat Önmagunkról, szüleinktől átörökített nevelési metódusainkról, erőlködéseinkről...

coach coaching szülő

„A szülők azok a csontok, amelyeken a gyerekek élesítik a fogaikat.” Peter Ustinov: Dear Me

...és hogy mit tehetünk szülőként, hogy szülői létünk boldogság legyen, melyben azért lehetnek gödrök és hegyek is?

...hogyan coacholhatjuk Önmagunkat szülőként?

... mikor érdemes coach vagy más segítő személy közreműködését kérni a szülői létünk fejlesztéséhez, tudatosításához?

A kérdésekre sokféle válasz érkezhet, függhet a segítő személy, például a coach és/vagy a szülő személyiségtől...

A közös pont mindegyik válaszban az lehet, hogy legyünk nyitottak, kommunikáljunk, fogadjuk el hibáinkat, a fejlődésre koncentráljunk (lépjünk ki a komfortzónás reakcióinkból), higgyük el képesek vagyunk a változásra, mélyedjünk el magunkban, ismerjük meg Önmagunkat, és fedezzük fel, hogy a fekete – fehér gondolkodás sem a barátunk a szülői létünk formálásban.

A szülői fórumok, szülői tréningek- és beszélgetések, a szülői értekezletek, a tanárokkal való beszélgetések, a szakmai irodalom olvasása, az Önmagunkra fordított idő tevékenységei, mely a flow hatását adják, és erőt adnak a szülői létünk kihívásaihoz, például: sport, zene, meditáció, sütés, festés, találkozás barátainkkal, a segítő szakemberekkel való találkozások – beszélgetések... segíthetnek a tudatosításban.

Egyszerűen teret és időt szükséges adni Önmagunknak – ezt hívhatjuk Énidőnek is - a szülői létünk fejlődéséhez, melyben nagyon fontos, hogy megismerjük személyiségünket, viselkedésünket, érdeklődésünket, motivációinkat... A külső szakmai támogatással pedig objektív szemet nyerhetünk magunknak.

Végül ismét a félelem, mely igenis lehet a jó barátunk ebben a folyamatban, mert megvédhet és fejleszthet is minket, ha elfogadjuk, hogy minden változás csírája bennünk van, nem más személyben, nem a körülményeinkben, nem a társadalomban..., és a számunkra ismeretlen új dolgok nem feltétlen rosszak és kellemetlenek, viszont tennünk kell a fejlődésért, mert magától nem valósul meg, és mert hatásuk akár egy életre meghatározhatja gyermekünk önbizalmát.

Hidd el nem vagy egyedül... mindig van egy személy, aki tükröt tart Neked, Ő a gyermeked, figyeld hát meg, légy vele amennyit csak lehet, játssz vele, beszélgess vele... mert így nem csak Őt, hanem saját magadat is jobban megismered.

„A gyermekek nem boldogok, ha nem hagyhatnak figyelmen kívül semmit: erre valók a szülők.” Ogden Nash

coach coaching szülő

Kívánom minden szülőtársamnak a kitartást és türelmet a nehéz helyzetekhez, kívánom, hogy megtaláljátok a boldogság megélésének lehetőségét minden egyes szülő – gyermeki helyzetben, valamilyen formában, és kívánom, hogy találjátok meg belső erőforrásaitokat, vagy támogató – segítő embertársaitokat a tudatosságotok fejlődése érdekében, mert mindezekkel gyermekedet és Önmagadat is építed. Eredményeként boldog és bizalommal teli szülői – gyermeki kapcsolatban éled meg szülői léted.

coach coaching szülő

„Az attitűd nem más, mint gondolati szokás – és a szokásokat meg lehet változtatni. Egy gyakran ismételt tevékenység egy magvalósított attitűddé válik.” Paul Myer

Készítette: Hegedűs-Gál Csilla - Szervezetfejlesztési tanácsadó, Proaktív business coach, Tréner 

Kreatív Önfejlesztők: https://kreativonfejlesztok.hu/

LinkedIn profil: linkedin.com/in/csilla-hegedűs-gál-6bb94359

Facebook oldalam: Munkamotiváció 

Elérhetőségem: mobil: 0620/4748-009;

e-mail: gal.csilla13@gmail.com

0 Tovább

A stressz hatásai az életünkre és a coaching fontossága stressz esetén

A stressz

Mindennapi életünk során számos kihívással találkozhatunk, mely során negatív stressz érhet minket. A Covid-19 járvány és a további bizonytalan élethelyzetek növekedése miatt a Stress in America 2022-es kutatásában az olvasható, hogy a megnövekedett stressz fizikai és érzelmi terheit a felnőttek közel fele (49%) negatívan élte meg. A kutatás szerint a világjárvány okozta trauma a Z generációs fiatalokat is jelentősen érinti, akik amúgy is jelentős bizonytalansággal néznek szembe és fokozott stresszt tapasztalnak meg már fiatal korban.

A kutatás megdöbbentő eredménye, hogy a stresszes emberek globális átlaga 143 országból 43%, továbbá 94% szerint a krónikus stressz mindennapos a munkahelyeken (Stress in America, 2022). Selye szerint a stressz a szervezet válasza a különböző igénybevételekre. Selye a stresszkutatás meghatározó szereplője az ötvenes évek elején kétféle stresszt különböztetett meg a ,,jó” (eustressz) és a ,,rossz” (disterssz) stresszt. Míg a ,,jó” stressz, azaz az eustressz kihívás és késztetés, addig a ,,rossz” stressz felmorzsolja energiáinkat, kiégéshez, karrierünk romlásához, kapcsolataink hanyatlásához vezet (Dávid et al., 2014).  

A mindennapi munkahelyi terhelés, a megoldandó feladatok, kapcsolatainkban rejlő konfliktusaink, élethelyzeteink menedzselése, teendőink és problémáink megoldása, a social-média nyomása, mind-mind olyan helyzetek, mely komoly és állandó stresszt gyakorolhat az életünkben. Ezek a helyzetek komoly érzelmi feszültségeket okozhatnak, melyek testi és lelki szinten is megterhelőek lehetnek, hiszen ilyenkor a szervezet olyan stresszhormonokat termel, melyek amennyiben tartósan fennálnak, számos betegség kialakulásához vezetnek.

Már akut stressz esetén is 90 perc szükséges, hogy az anyagcsere visszatérjen a normális működéshez. A krónikus stressz hosszútávú hatásait hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni, mely például az immunrendszer működésére is hatással van (Stress in America, 2022). Ilyen típusú stressz esetén a mindennapi megélhetési problémák, munka, életviteli problémák vissza-vissza térő nehézségeit értjük, mely szorongáshoz vezethet. Így nagyon fontos, hogy a negatív érzelmeinken és az egyes szituációkhoz való hozzáállásunkon változtassunk, mely esetén a coaching igen hatékony eszköz lehet.

Melyek a ,,rossz” stressz tünetei és hatásai az életünkre? Hogyan befolyásolja szervezetünk működését a stressz?

Stressz esetében fenyegetésnek éljük meg az adott szituációt. A szervezet felkészül a veszélyre melynek testi tüneteit vehetjük észre magunkon: ingerlékenység, szorongás, szívdobogás, izzadás, hízás, merev izomtónus. Amennyiben ilyen helyzetben vagyunk nem tudunk aludni, képtelenek vagyunk fókuszálni, nagyon fáradtnak érezzük magunkat, aggódunk és sírunk.

A stressz akkor jelent problémát, amikor hosszú ideig tartósan fennáll a jelenléte és az egyén szempontjából nincsen pozitív hozadéka. Stresszes helyzetben fennakadunk a nehéz gondolatokon és fájdalmas érzéseken, melyek aztán személyes boldogulásunktól, saját értékeinktől is távolabb sodornak. Megjelennek a másokat vádló gondolatok, a hibáztatás, ítélkezés saját magunk felett és mások felett, a tehetetlenség vagy a túlzott aggódás, mely szintén további stresszt generál és gátló hatása miatt nem merünk belekezdeni feladatainkban, valamint megjelenhet a halogatás jelensége is.

Ezekben az esetekben elkezdünk eltávolodni, vagy különválunk már meglévő kapcsolatainktól, nem fókuszálunk kellőképpen azokra a jó dolgokra, amelyek velünk történnek. Például zenehallgatás közben nem teljes figyelmünkkel a zenére fókuszálunk, és nem teljes jelenlétünkkel a zenére figyelünk, nem tudjuk élvezni a körülöttünk történő jó dolgokat. Ha elvesztjük a fókuszt, egyszerűen nem tudunk elvégezni bizonyos feladatokat, vagy rosszul végezzük el őket, mely szintén hosszútávon elégedetlenséghez vezethet. 

Mi játszódik le a szervezetünkben? Belső szerveink működését vegetatív idegrendszerünk irányítja. A vegetatív idegrendszer szimpatikus és paraszimpatikus oldalakból épül fel. A szimpatikus idegrendszer feladata a vészhelyzetek elhárítása, míg a paraszimpatikus oldal a regenerálódás szolgálatában áll. A stressz hatására gyorsulni kezd a légzés, fokozott izomfeszülés áll elő, és gyorsul a szívműködés is. Ekkor a szimpatikus idegrendszer a mellékveséből nagy mennyiségű stresszhormont állít elő, tehát adrenalint termel, ami biztosítja az izmok vérellátását, a májban található raktárakból cukrot szabadít fel, így növelve a vércukorszintet. Az agyalapi mirigy e mellett kortizolt szabadít fel, így felkészülve a ,,veszélyre” (Dávid et al., 2014).

Hogyan fejleszthető coaching segítségével stressz menedzsment képességünk?

 1. Stresszes helyzet átkeretezése

Az átkeretezés másik szemléletmód, másik ,,szűrő” felvételét jelenti. Ez azt jelenti, hogy azonnal megváltoztathatjuk a hozzáállásunkat, gondolatainkat az adott szituációban. Ennek eredménye lehet, hogy az adott helyzetben megváltoztathatjuk reakcióinkat vagy akár cselekedeteinket is. Amennyiben stresszes helyzettel találkozunk kérdezzük meg magunktól: Mit jelent ez számomra? Hogyan láthatnám máshogyan a helyzetemet? Hogyan változtathatnék? Mennyire fontos ez számomra? Ezáltal bármilyen negatív tapasztalatot átformálhatunk pozitív élménnyé vagy csökkenthetjük annak negatív hatásait.

 1. Asszertív kommunikáció fejlesztése

A kapcsolatokban rejlő interakciók számos konfliktust rejthetnek magukban, így nem véletlenül, de fokozott stresszt élhetünk meg egyes társas interakciók esetében. Gondoljunk csak bele akár az egyes generációk közti különbségekből adódó konfliktusokba. Például az Y generáció (1980-1994) tagjai e-mailen szeretnek kommunikálni a munkahelyen, míg az X generáció tagjai (1964-1979) telefonon szeretnék ügyeiket lebonyolítani.

Változtassunk hozzáállásunkon és kommunikáljunk asszertívan, mely esetében az egyes szituációkban pozitív eredményeket érhetünk el (Sasfy, 2018). Coaching segítségével fejlesszük kommunikációs képességeinket, hogy tudatosabban fejezzük ki magunkat a jelenben és a jövőbeni szituációinkban. Teremtsük meg belső harmóniánkat! Ennek egyik legfontosabb alapjai, ha elfogadjuk önmagunkat, valamint elfogadjuk környezetünket is. Ezen attitűdök fejlesztése segíthet a stressz hatékonyabb kezelésében!

 1. Önismeret és önbizalom fejlesztése

Fejlesszük coach segítségével saját önbizalmunkat és önértékelésünket, mely hosszútávon segíthet magabiztosabban belevágni a jövőbeni céljaink elérésébe. A magasabb önértékelés hatékonyan segíthet a jövőbeni stresszes helyzetek csökkentésében. Keressünk olyan kapcsolatokat és új ismeretségeket, ahol önbizalmunk épül!

 1. Mozgás és sport

A rendszeres testmozgás és a sport komplex módon segít a stressz csökkentésében, továbbá a mozgásszegény életmód negatívan befolyásolja mentális egészségünket (Petrika, 2012).  A stressz a 21.század leggyakoribb betegségtényezője (Dudás-Janka, 2000), amit számos kutatásban is olvashatunk (Balogh-Barna, 2021). Találjuk meg a számunkra legideálisabb mozgásformát!

Ezen területek fejlesztése esetében segíthet a coaching, mely során megtalálhatjuk saját utunkat!

Forrás:

Barna, L., & Balogh, L. (2021). The Role Of Dance And Movement Therapies in stress Management. Stadium - Hungarian Journal of Sport Sciences, 4(1). https://doi.org/10.36439/shjs/2021/1/9503

Dávid, I., Fülöp, M., Pataky, N., Rudas, J. (2014): Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Magyarország

Dudás R., Janka, Z., (2000) Stressz és depresszió. Psychiatria Hungarica. Vol. 15. No. 5. pp.522-545.

Petrika (2012): A rendszeres testedzés hatása a mentális egészségre és az életminőségre fiatal felnőtteknél depresszív tünetek, stressz és stresszkezelés összefüggéseinek empirikus viszgálata

Sasfy (2018): Konfliktuskezelés, Stresszkezelés. Dialóg Campus. Magyarország. Budapest. pp. 8.

Selye, J. (1976): Stressz distressz nélkül. Akadémiai Kiadó, Budapest

Stress in America (2022) Elérve: https://www.stress.org/daily-life Letöltve: 2022.09.02.

Gombos Nóra írása

0 Tovább

Proaktív coaching

blogavatar

A Pro Bona Coaching & Training Center blogja. Hírek és érdekességek a coaching hazai és nemzetközi világából. Témánk az üzleti és életvezetési fejlesztés, melyet színes tippekkel és megközelítésekkel szeretnénk közel hozni az olvasóinkhoz.

Címkefelhő

coaching (214),coach (206),szakirodalom (38),célkitűzés (28),motiváció (28),önismeret (26),life coaching (22),technikák (21),proaktivitás (14),vezetés (14),változás (14),boldogság (14),kreativitás (13),stresszkezelés (11),business coaching (10),önbecsülés (9),önbizalom (9),karrier (9),siker (8),időbeosztás (8),együttműködés (7),tudatosság (7),átkeretezés (7),párkapcsolat (7),pozitív pszichológia (6),értékesítés (6),nők helyzete (5),tánc (5),interjú (5),felelősség (5),asszertivitás (4),fogyás (4),túra coaching (4),értő figyelem (4),reziliencia (4),kommunikáció (4),kérdezéstechnika (4),férfiak helyzete (4),elégedettség (4),elismerés (4),pszichológia (4),oktatás (4),stressz (3),kultúra (3),bátorság (3),mese (3),Itt és Most (3),szabadság (3),reframing (3),testbeszéd (3),mozgás (2),életciklus (2),egyensúly (2),életmód (2),praxis (2),Martin Wehrle (2),álom (2),Edward de Bono (2),játék (2),megismerés (2),pénz (2),bizalom (2),csend (2),kritika (2),irányítás (2),tervezés (2),önérvényesítés (2),szinergia (2),rugalmasság (2),érzékenység (2),tanácsadás (2),alkalmazkodás (2),ítélkezés (2),érzelmi intelligencia (2),multi (2),iskola (2),vállalat (2),ROI (2),szuperérzékenység (1),teljesség (1),sport (1),edzés (1),Appreciative Inquiry (1),szeretet (1),őszinteség (1),anyaszerep (1),vállalat (1),akaraterő (1),SMART (1),optimizmus (1),szokás (1),munka (1),érzelmek (1),MBO (1),depresszió (1),intelligencia (1),erősség (1),társaság (1),gyerek (1),szervezetfejlesztés (1),érzékenyítés (1),munkahely (1),művészetterápia (1),helyzetfüggő vezetés (1),szülő (1),flow (1),Fontos és Sürgős (1),család (1),caoaching (1),jövő (1),bántalmazás (1),a coaching hatása (1),tanulás (1),akarat (1),én-erő (1),átirányítás (1),kamasz-szülő (1),coachcoaching (1),fogadalmak (1),megbocsátás (1),y generáció (1),böjt (1),önzetlenség (1),nagylelkűség (1),áramlás (1),önállóság (1),függetlenség (1),ügyfél (1),karizma (1),játszmák (1),Gordon (1),megértés (1),belső logika (1),egyenjogúság (1),tréning (1),empátia (1),irigység (1),ügyfélszerzés (1),fluencia (1),önértékelés (1),megbecsülés (1),előrelátás (1),fair play (1),méltányosság (1),introvertált (1),etika (1),delegálás (1),metafora (1),edző (1),önkéntesség (1),hős (1),tranzakcióanalízis (1),dicséret (1),orvos (1),beteg (1),kitartás (1),Toastmasters (1),metakommunikáció (1),tárgyalástechnika (1),interkulturális (1),életvezetés (1),kifogás (1),fejlesztés (1),divat (1),élet (1),cselekvés (1),Csikszentmihalyi Mihaly (1),életszerepek (1),Szentgyörgyi Romeo (1),Kiyosaki (1),FISH! (1),személyiség (1)

Feedek